Reference Skip Navigation Links
HOME
SPOLEČNOSTExpand SPOLEČNOST
PRONÁJEM SKLADŮ A PROSTOR
PRODUKTY
CENÍKY
REFERENCE
TECH. DATAExpand TECH. DATA
KONTAKTY

   Technická data


Charakteristika
Vápenopískové cihly jsou určeny pro bytovou i průmyslovou výstavbu a používají se jak pro podomítkové, tak i pro režné zdivo. Jsou mrazuvzdorné, s vysokou odolností vůči kyselinám, a proto jsou vhodné pro zdivo v zemi a zároveň i pro volně stojící zdi.

Certifikace, normy
Všechny výrobky odpovídají platným normám (ČSN) EN 771-2. Certifikáty vydal TZÚS Praha, Státem autorizovaná  zkušebna č. 204.
ZOBRAZIT CERTIFIKÁTY

Výhody:
- vysoká odolnost proti tlaku díky krystalickým vazbám vápenokřemičitých hydrátů
- vynikající zvukoizolační vlastnosti v důsledku značné měrné hmotnosti
- příjemné klima interiérů - cihly působí jako přirozený regulátor
- příznivé statické vlastnosti (užší nosné zdi)
- velká odolnost vůči vlivům agresivních kyselých látek
- dobrá požární odolnost (porušení struktury nad 600oC)
- výborný stavební materiál z hlediska ekologie
- rozměrová přesnost

Materiál:
- voda
- písek s vysokým obsahem křemíku
- jemně mleté vápno

Technologie výroby: po vylisování cihelných polotovarů se vápenopískové cihly vytvrzují působením horké páry a tlaku.
Podrobnější info naleznete i v profilu společnosti.

Technické údaje:
- rozměry: viz produkty
- potřeba materiálu: viz produkty
- ekvivalentní tepelná vodivost: dle druhu 0,41 - 0,81 [W/m.k]
- mrazuvzdornost: 50 cyklů
- nasákavost: 15%
- odolnost vůči kyselinám: až 98%
- index hmotnostní aktivity: 0,25 Bq.kg -1
- zvuková neprůzvučnost 5DF děrované tl. 24 cm, oboustranná omítka 1,5 cm: 58 dB
- zvuková neprůzvučnost 3DF plné tl. 17,5 cm bez omítky: 51 dB
- požární odolnost: A1 - nehořlavé

Další údaje: viz protokoly státních zkušeben - na vyžádání k nahlédnutí u výrobce