Reference Skip Navigation Links
HOME
SPOLEČNOSTExpand SPOLEČNOST
PRONÁJEM SKLADŮ A PROSTOR
PRODUKTY
CENÍKY
REFERENCE
TECH. DATAExpand TECH. DATA
KONTAKTY

   Profil společnosti


 Naše vápenopísková cihelna byla uvedena do provozu v roce 1970. Jejím hlavním úkolem bylo zpracování flotačních odpadů. Od roku 1993 se stala majetkem firmy VPC spol. s r.o. Jedná se čistě o českou společnost.

Cihly se vyrábějí z dovezených křemičitých písků. Z ekologického hlediska jsou naprosto čisté.

Surovinami pro výrobu jsou písek s vysokým obsahem oxidu křemičitého SiO2, velmi jemně mleté nehašené vápno a voda. Vápno a písek jsou po odvážení v přesném poměru intenzivně promíchány a vlhkost směsi upravena tak, aby po zavezení do reaktoru, kde směs zůstává 2 - 4 hodiny, došlo k vyhašení vápna na vápenný hydrát. Vyhašená směs, která vlivem chemických reakcí změní objem a ohřeje se, je znovu řádně promíchána a dopravována do lisů, kde jsou lisovány cihelné polotovary, které již mají konečný tvar výrobku, postrádají ovšem pevnost a stálost konečného produktu. Cihelné polotovary jsou po vylisování dopraveny do autoklávu, kde pod tlakem a při teplotě 200oC získají po šestihodinovém vytvrzování v parním prostředí požadované vlastnosti. Slabé a snadno porušitelné fyzikální vazby mezi jednotlivými složkami směsi jsou nahrazeny pevnými a stabilními chemickými vazbami. Vlivem horké páry a tlaku dochází k chemické reakci mezi vápnem a kyselinou křemičitou, která se uvolňuje z povrchu  křemenných zrn. Vznikají krystalické sloučeniny - vápenokřemičité hydráty. Díky těmto sloučeninám mají vápenopískové cihly svou vysokou pevnost. Z jejich vysoké měrné hmotnosti pak vyplývají jejich vlastnosti - velmi dobré zvukoizolační schopnosti, vysoká pevnost, rozměrová stálost, přesnost a akumulace tepla. Po vytvrzení v autoklávu se cihly paketují do balíků a jsou dispozici pro expedici.

Kapacita cihelny je 20 miliónů cihel ročně.